Ιδιωτικός τομέας

Praktiker: Εργασία για υποψηφίους έντεκα ειδικοτήτων

Σε Αλεξανδρούπολη, Μάνδρα, Αθήνα, Παλλήνη και Ρόδο - Τα προσόντα

Η Praktiker Hellas ενισχύεται με υπαλλήλους έντεκα ειδικοτήτων σε πέντε περιοχές.
06/04/2021 | 17:25

Η Praktiker Hellas ηγέτιδα στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Do It Yourself) & Home Improvement, βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών από το 1991.

Η δυναμική της παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της, επιδιώκοντας την όλο και πιο αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της, με σημαία τη βέλτιστη αγοραστική τους εμπειρία.

Αυτή τη φορά προσλαμβάνει προσωπικό έντεκα ειδικοτήτων σε πέντε περιοχές.

Αναλυτικά:

 • Credit & Collection Specialist (Αθήνα) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης ή Χρηματοοικονομικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας ή/και σε διαχείριση εισπράξεων-πιστώσεων, καλή γνώση σε θέματα λογιστικά / φορολογικά και νομικά, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση χειρισμού ERP συστημάτων, άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Front End Developer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικά Συστήματα ή  Web Development, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, άριστη γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator , Indesign), γνώση HTML/HTML5, άριστη γνώση CSS/CSS3, καλή γνώση Javascript και Angular.js, εξοικείωση με βασικές αρχές SEO (Search Engine Optimization) και συστήματα CMS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ιΙκανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου
 • B2B Sales Specialist (Αθήνα, Ρόδος) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, ανεπτυγμένη πελατοκεντρική αντίληψη και διαπραγματευτική δεινότητα, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορία Β)
 • Purchasing Assistant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση MS Office, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου.
 • Βοηθοί Λογιστών (Αθήνα) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών ή Λογιστικής, εμπειρία 3 χρόνων σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας ή λογιστικό γραφείο, άριστη γνώση γενικής Λογιστικής και ΕΛΠ, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητα
 • Call Center Sales Advisor (Αθήνα) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 3 χρόνων σε τηλεφωνικό κέντρο, γνώση MS Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ευχέρεια στην επικοινωνία και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Προϊστάμενοι Καταστημάτων (Ρόδος) - Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση ευθύνης καταστήματος λιανικής πώλησης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, επαγγελματισμός
 • Βοηθοί Τμημάτων Β2Β Πωλήσεων (Αθήνα) - Απολυτήριο Λυκείου, σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (επιθυμητό), πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, ανεπτυγμένη επικοινωνιακή δεινότητα και πελατοκεντρική αντίληψη, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Υπάλληλοι Παραλαβής/Αποθηκάριοι (Μάνδρα, Αθήνα) - Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών, γνώση Αγγλικών (επιθυμητό), ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών
 • Πωλητές (Αλεξανδρούπολη, Μάνδρα, Αθήνα, Παλλήνη) - Κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Χειριστές Ανυψωτικού Κλάρκ (Ρόδος) - Κάτοχος άδειας χειριστή πετρελαιοκίνητου κλαρκ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, επαγγελματισμός

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις ενεργές αγγελίες και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.