Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οκτάμηνες συμβάσεις στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου

Για την ενίσχυση των Στεγών Φιλοξενίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του φορέα
17/05/2019 | 12:23

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου .

Θα προσληφθεί υποψήφιος κατηγορίας ΠΕ.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ οκτώ μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο ,μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση