Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Σπουδές σε 18 γνωστικά πεδία - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει 18 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων.
29/03/2021 | 07:15

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικά θέματα:

 • 1 - «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα» (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Διάγνωσης Σφαλμάτων σε Πολύ-Πρακτορικά Συστήματα (Επιβλέπων: Γεώργιος Φούρλας)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Ελέγχου Συνεργατικής Κίνησης Πολύ-Πρακτορικών Εναέριων Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς)
 • 1 - «Μεθοδολογίες Ελέγχου Κατανεμημένης Αυτονομίας και Μικτής Πρωτοβουλίας Σμήνους Ρομποτικών Οχημάτων» (Επιβλέπων: Γεώργιος Καρράς)
 • 1 - «Αναδιαμορφώσιμες Ευφυείς Επιφάνειες για Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών Πέραν του 5G / 6G [Reconfigurable Intelligent Metasurfaces for Beyond 5G/6G Wireless Communication Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης / Βαθιάς Μάθησης για Ασύρματες Επικοινωνίες [Machine Learning/Deep Learning Techniques for Wireless Communications]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Ασφάλεια στο Φυσικό Επίπεδο για Επικοινωνίες 5G/6G [Physical Layer Security in Beyond 5G/6G Communications» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Ασύρματα Δίκτυα Υποβοηθούμενα από UAV [UAV-Assisted Wireless Networks» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Προηγμένες Τεχνικές Διαμορφώσεων για Συστήματα Επικοινωνίας Ορατού Φωτός [Advanced Modulation Techniquesfor VLC Systems]» (Επιβλέπων: Θεόδωρος Τσιφτσής)
 • 1 - «Προδραστική Ευφυΐα πάνω σε Κατανεμημένες Ροές Δεδομένων για τη στήριξη Αποφάσεων» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Βιο-εμπνευσμένα Διηθητικά Συστήματα στις Παρυφές του Δικτύου» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Προσαρμοζόμενη Ευφυΐα για τη Διαχείριση Αυτόνομων Κόμβων στο Διάχυτο Υπολογισμό» (Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κολομβάτσος)
 • 1 - «Ελαστική Διαχείριση Πόρων σε Κατανεμημένα Συστήματα Αναλυτικής Επεξεργασίας Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Διαχείριση Κατάστασης Εκτέλεσης Εργασιών σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας Χωρίς Διακομιστή» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Κατανεμημένη Εκτέλεση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας» (Επιβλέπων: Ιωάννης Κωνσταντίνου)
 • 1 - «Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης σε λογισμικώς καθοριζόμενα δίκτυα (Software-Defined Networks- SDNs)» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)
 • 1 - «Αλγόριθμοι ανάθεσης δικτυακών πόρων με έμφαση στη χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)
 • 1 - «Αρχιτεκτονικές και δικτυακοί αλγόριθμοι οπτικών δικτύων για κέντρα δεδομένων (Data Centers) μεγάλης κλίμακας» (Επιβλέπουσα: Περιστέρα Μπαζιάνα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και προτεινόμενος Επιβλέπων)
 • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων με λόγους συμμετοχής
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
 • Έγκριση του θέματος της διδακτορικής διατριβής από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2231066923 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]