Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
20/03/2021 | 07:30

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Μακροοικονομία
 • Μικροοικονομία
 • Χρηματοοικονομικά και Λογιστική
 • Μαθηματικά και Ποσοτικές Μεθόδοι
 • Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα
 • Πολιτική Οικονομία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, προτεινόμενος επιβλέπων)
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Απριίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039824 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]