Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Περιβάλλοντος

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
28/03/2021 | 07:23

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά πεδία:

 • Βιομηχανική συμβίωση διϋλιστηρίου πετρελαίου και κεραμικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας: Η επεξεργασία και ενσωμάτωση ελαιώδους ιλύος στην παραγωγή δομικών κεραμικών προϊόντων
 • Διερεύνηση συνθηκών ανάπτυξης και αποτίμηση αντιοξειδωτικής ικανότητας επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών
 • In vitro και in situ αξιολόγηση της επίδρασης καθιερωμένων στη γεωργική πρακτική αγροχημικών στους νιτροποιητικούς μικροοργανισμούς του εδάφους
 • Η χρήση παγοπυρηνωτικών παραγόντων σε τρόφιμα με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας κατεψυγμένων τροφίμων
 • Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού αιολικού πάρκου. Χωροθέτηση και τρόπος κατασκευής.
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Αναλυτικές και Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών και Ολοκληροδιαφορικών Εξισώσεων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας
 • Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας και των κινήτρων συμμετοχής στην εκπόνησή της
 • Δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2410684473 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]