Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις στη ΓΣΕΕ

Ολόκληρος ο διαγωνισμός

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 4 μηνών
04/03/2021 | 10:52

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων έργου, για να αναλάβουν το έργο της ανάπτυξης και συγγραφής Ειδικών Κανονισμών Πιστοποίησης Επαγγελματιών συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων.

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 4 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.