Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
21/02/2021 | 07:22
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής.
 
Ειδικεύσεις:
 1. Θρησκευτική Παιδεία
 2. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 3. Νηπιοσχολική Αγωγή
 4. Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
 5. Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής
 6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 7. Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο
 • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
 • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 35722892941 και 35722892940 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα: [email protected][email protected]