Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εγγραφές στο τμήμα Βιολογίας - ΔΩΡΕΑΝ

Αντικείμενο προγράμματος, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία.
31/03/2021 | 07:28
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία οργανώνει το Τμήμα Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία αποσκοπεί στην εντατική μεταπτυχιακή εξειδίκευση νέων επιστημόνων και τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε: α) να συνεχίσουν σε Διδακτορικές σπουδές και να στελεχώσουν Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, β) να στελεχώσουν σύγχρονες παραγωγικές μονάδες βιολογικών εφαρμογών, και γ) να επενδύσουν στην αριστεία και την καινοτομία.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών, Βιοενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία, Μοριακή Φυσιολογία, Μοριακή Φυτοπαθολογία, Μοριακή Φαρμακογνωσία και Μοριακή Οικολογία, καθώς και των Βιοτεχνολογικών και Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στη σελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών 
  • Τρείς συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπουν από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκες)
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2)
  • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μηνών και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

- τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο: 2810394402

- τον υπεύθυνο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Καθηγητής κ. Κρίτων Καλαντίδης, στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο: 2810394435