Δημόσιο

11 εποχικοί στον δήμο Αγρινίου

Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων

Καθοριστικό προσόν διορισμού είναι η προϋπηρεσία

Τις κοινωνικές δομές του ενισχύει ο δήμος Αγρινίου. Θα προσληφθούν έντεκα υπάλληλοι ορισμένου χρόνου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες στα πεδία παρακάτω, με τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τις απολαβές που αντιστοιχούν σε κάθε θέση.

Σημαντικό: Η προκήρυξη του δήμου Αγρινίου δεν περιλαμβάνει το κριτήριο της εντοπιότητας.