Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 10 νέες θέσεις στον Ασπρόπυργο

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
22/01/2021 | 15:05

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ασπροπύργου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: