Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 43 θέσεις εργασίας στον ΓΟΕΒ

Θα ζητηθεί προσωπικό δέκα ειδικοτήτων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ

Θα ζητηθεί προσωπικό δέκα ειδικοτήτων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ
18/01/2021 | 14:04

Αίτημα για την πρόσληψη 43 νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, εξέδωσε ο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά.

Το νεό προσωπικό θα εργαστεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τις περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμού.

Μέσω του διαγωνισμού, ζητούνται:

  • ΠΕ Γεωτεχνικών
  • ΠΕ Οικονομικών
  • ΠΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
  • ΔΕ Τεχνικού - Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνιτών
  • ΔΕ Τεχνικού - Ειδικότητα Ηλεκτροσυγκολλητών
  • ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Υδραυλικού Εκσκαφέα)
  • ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικών Μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα Γαιών)
  • ΔΕ Γεωργοτεχνικών
  • ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων
  • ΥΕ Υδρονομέων

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το αίτημα της προκήρυξης.