Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ από το Ίδρυμα Πέτρου Μάνδρα

Δικαιολογητικά, προθεσμία και τηλέφωνο επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Πέτρου Μάνδρα αποφάσισε την χορήγηση δύο υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι..
15/01/2021 | 17:26

Δύο υποτροφίες χορηγεί το Ίδρυμα Πέτρου Μάνδρα.

Αφορά πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. με καταγωγή από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση 
  • Βεβαίωση Λυκείου για τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι.
  • Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου και Εισαγγελίας ότι δεν διώκεται
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να φαίνεται η καταγωγή του υποψηφίου από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης 
  • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία 

Η υποτροφία χορηγείται επί εννέα μήνες για κάθε έτος σπουδών και το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 135 ευρώ και λήγει με το τέλος των κανονικών σπουδών της σχολής που φοιτά ο υπότροφος. 

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος, οδός Αλκαίου 1.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251029954

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.