Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κριτήρια επιλογής, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
13/01/2021 | 07:38

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών.

Κριτήρια αξιολόγης και επιλογής:

  • Βαθμός πτυχίου και ο χρόνος περάτωσης των σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ
  • Επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
  • Ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ)
  • Προσωπική συνέντευξη
  • Επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης (τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως όπου κρίνεται εφικτό ή αναγκαίο.)

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2421074173, [email protected]