Εκπαίδευση

35 θέσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

Δικαιολογητικά, δίδακτρα - Λήγει στις 31 Ιανουαρίου

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς οργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
11/01/2021 | 07:20

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού λειτουργούν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810379874 και mba_engineers@hmu.gr