Δημόσιο

4 συμβασιούχοι στη Λάρισα

Για την στελέχωση της δοµής «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Λάρισας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ .

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.