Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές σε είκοσι δύο ερευνητικές περιοχές

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
29/11/2020 | 07:29

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικές περιοχές:

 • Τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού και επιστήμη δεδομένων στον "έξυπνο" τουρισμό (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης με εφαρμογές στα πεδία του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης στο πεδίο των ευφυών μεταφορικών συστημάτων (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Εικονική, Μικτή και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (Digital Cultural Heritage) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (Digital Games, Serious Games) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Μέθοδοι Συσχεδίασης στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–H/Y (Codesign methods in Human-Computer Interaction, HCI) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Μοντέλα και Τεχνικές Αλληλεπίδρασης σε Φορητή Επαυξημένη Πραγματικότητα (Interaction Models/Techniques in Handheld/Mobile Augmented Reality) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ερευνητικές Προτάσεις στο ευρύτερο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–H/Y (Human-Computer Interaction, HCI) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Δημήτρης Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Σύνδεση θεμάτων που άπτονται της Διοίκησης Μαρκών με Διαδικασία Σχεδίασης (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Πολυαισθητηριακός χαρακτήρας αντίληψης και ενίσχυσης των σχέσεων με τη Μάρκα (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Από το “product- design” στο “brand design” Μεθοδολογία – εργαλεία – μοντέλο (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Σχεδιασμός κίνησης ομάδας ρομπότ σε περιβάλλοντα με εμπόδια (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Αυτόνομη εναέρια πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για τη δρομολόγηση και χρονικό προγραμματισμό οχημάτων (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Σύγχρονη Έντυπη Τέχνη με ψηφιακά μέσα (Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Ψηφιακή τριδιάστατη παραμετρική αναπαράσταση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (3D parametric modeling of cultural heritage artifacts) (Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου, Καθηγητής)
 • Προσθετική κατασκευή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (Βασίλης Μουλιανίτης, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearable technologies) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (Interface Design for Interactive Machine Learning) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών
 • Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων
 • Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο: [email protected]

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2281097082 και [email protected]