Δημόσιο

420 νέες θέσεις σε Δήμους, μουσεία και την ΕΑΒ (links)

Αναλυτικός πίνακας

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Δήμους, μουσεία και την ΕΑΒ.
26/11/2020 | 07:05

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Δήμους, μουσεία και την ΕΑΒ.

Ζητούνται 420 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Μουσεία

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Διαβάστε επίσης: