Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Κρήτης: Θέσεις στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.
26/11/2020 | 16:02

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
 • Μακροοικονομική Ανάλυση 
 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Νεότερη Οικονομική Ιστορία
 • Οικονομετρία 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων 
 • Πολιτική Οικονομία  

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο επιβλέποντα
 • Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
 • Αντίγραφο πτυχίων
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών 
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Αντίγραφα πισοποιητικών επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 
 • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 

Υποβολή δικαιολογητικών στο [email protected]

Προθεσμία: Έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077430, 2831077405 και [email protected]