Προγράμματα Εργασίας

Υπολογίστε με ένα "κλικ" το Δώρο Χριστουγέννων

Ποιοι οι δικαιούχοι - Τι ισχύει με τις αναστολές

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού.

Υπολογίστε με ένα "κλικ" το Δώρο Χριστουγέννων 2020, το οποίο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχει κάποιες διαφοροποιήσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19). 

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού.

Η καταβολή του πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε αναστολή

Η αναλογία του δώρου αντιστοιχεί στις μέρες κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν σε αναστολή ή οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους εργαζόμενους μέσω του «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του δώρου είναι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Πως υπολογίζεται

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο είναι:

από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Στο μεικτό ποσό του μηνιαίου μισθού προστίθεται η προσαύξηση του επιδόματος αδείας.

Για τους μισθωτούς που η εργασιακή τους σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, δηλαδή από 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί στην ανάλογη χρονική διάρκεια.

Πατήστε ΕΔΩ για να υπολογίστε τα χρήματα του δώρου όπου δικαιούστε.  

Διαβάστε επίσης: