Υποτροφίες & Πρακτική

Έρευνες στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.
18/11/2020 | 07:38

Θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα διαθέτει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ερευνητικά εργαστήρια:

 • AIS - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής
 • CMOR - Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • CNST - Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
 • ISEB - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
 • MSN - Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης
 • SDE - Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων

Τα προτεινόμενα πεδία μεταδιδακτορικής έρευνας βρίσκονται: ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Β2)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συστατική επιστολή, κατά προτίμηση από μέλος ΔΕΠ
 • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογητικών βρίσκονται εδώ (κατηγορία: διδακτορικές σπουδές).

 

Η αποστολή της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο [email protected].

Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και να είναι σε μορφή pdf. 

Αιτήσεις έως την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891217 και [email protected]