Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020‐21 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
19/11/2020 | 17:42

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά 
 • Μακροοικονομική Ανάλυση 
 • Μικροοικονομική Ανάλυση 
 • Νεότερη Οικονομική Ιστορία
 • Οικονομετρία 
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων 
 • Πολιτική Οικονομία  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο [email protected]:

 • Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο επιβλέποντα
 • Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
 • Αντίγραφο πτυχίων
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
 • Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών 
 • Βιογραφικό σημείωμα 
 • Αντίγραφα πισοποιητικών επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 
 • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 

Αιτήσεις έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077430, 2831077405 και [email protected]