Δημόσιο

18 προσλήψεις στο Κορωπί με διαδικασίες ΑΣΕΠ

Με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
21/12/2018 | 14:01

Με 18 υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, ενισχύεται ο δήμος Κορωπίου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.