Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οκτώ θέσεις στο δήμο Λεβαδέων

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων.
15/10/2020 | 13:29

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.