Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Ερευνητικές περιοχές, προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
06/10/2020 | 07:02

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Οι ερευνητικές περιοχές αφορούν σε: συστήματα συστάσεων, τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξη γνώσης για μεγάλης κλίμακας δεδομένα, ανάλυση κοινωνικών δικτύων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • πτυχίο/δίπλωμα από τμήμα ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχ. Υπολογιστών, Ψηφιακών Συστημάτων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο
  • καλό μαθηματικό υπόβαθρο
  • πολύ καλή γνώση προγραμματισμού
  • άριστη γνώση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας e-mail στην Μ. Χαλκίδη (mhalk@unipi.gr), με τα παρακάτω στοιχεία:

  • αίτηση
  • λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
  • βαθμός πτυχίου και βαθμό σε βασικά μαθήματα διαχείρισης δεδομένων, βάσεων δεδομένων, εξόρυξη γνώσης και προγραμματισμού
  • σύντομο υπόμνημα στο οποίο θα αναλύουν τα προσόντα τους και θα αιτιολογούν την προτίμησή τους για τη συγκεκριμένη περιοχή έρευνας

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020.