Δημόσιο

7Κ: Αυτά είναι τα 5 προσόντα που "δίνουν" διορισμό

Μόνιμοι -Γίνονται δεκτοί 48 τίτλοι σπουδών

Γίνονται δεκτοί 48 τίτλοι σπουδών
01/10/2020 | 14:47

Ξεκινά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΑΣΕΠ, για την προκήρυξη 7Κ/2020 για την πρόσληψη 22 ατόμων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ζητούνται υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σημειώστε ότι για την προκήρυξη γίνονται αποδεκτοί 48 τίτλοι σπουδών:

  • Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (21 τίτλοι σπουδών)
  • Τεχνολογική Εκπαίδευση (3 τίτλοι σπουδών)
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (24 τίτλοι σπουδών)

Σημαντικό ρόλο στη νέα προκήρυξη μονίμων διαδραματίζουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

Αυτά είναι:

7k_1

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη