Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 θέσεις στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ειδικότητες, προσόντα

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
28/09/2020 | 13:41

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.