Δημόσιο

2 θέσεις στον δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για όλους»

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης
23/11/2018 | 13:02

Δύο υπαλλήλους, για να καλύψουν ανάγκες του προγράμματος «Άθληση για όλους», προσλαμβάνει ο δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς