Δημόσιο

10 προσλήψεις στα Μέγαρα

Ολοκληρώνεται αύριο η υποβολή των αιτήσεων

Ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας για τους νέους υπάλληλους
03/01/2018 | 10:26

Προσωπικό για την κάλυψη των κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του, προσλαμβάνονται από τον δήμο Μεγαρέων, μετά την κήρυξή του σε «Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης». 

Θα προσληφθούν άτομα για τις θέσεις: διοικητικού, χειριστή μηχανημάτων, οικοδόμου, γενικών καθηκόντων και καθαριστών. 

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι εξάμηνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν για την υποβολή των αιτήσεών τους, οι οποίες γίνονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα. Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 4 Ιανουαρίου.  

Βρείτε τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα, για κάθε ειδικότητα, πατώντας στα κουμπιά που αφορούν ξεχωριστά κάθε θέση. Κατεβάστε , εφόσον το επιθυμείτε, το έντυπο για να το συμπληρώσετε.