Εκπαίδευση

Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
24/08/2020 | 20:39
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Ειδικεύσεις:
  1. Γενική κατεύθυνση
  2. Κατεύθυνση στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Αποδεικτικά συναφούς ερευνητικής εμπειρίας
  • Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.840 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013245 και [email protected]