Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό: «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική»

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία οργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
31/08/2020 | 19:50

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Κείμενο προθέσεων φοίτησης, έως δύο 2 σελίδων, με λόγους συμμετοχής
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2105385310 και [email protected]