Εκπαίδευση

Διαδίκτυο των Πραγμάτων από το Παν/μιο Αιγαίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».
15/09/2020 | 07:16
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».
 
Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων

Τύπος Φοίτησης: Μικτή διαδικασία

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22730-82210, [email protected]