Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε συμβάσεις στο δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
10/08/2020 | 13:36

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.