Προγράμματα Εργασίας

Αναδρομικά συνταξιούχων: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για τροποποιητικές δηλώσεις

Ποια ποσά αφορά η απόφαση

05/08/2020 | 17:45

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν σχεδόν 70.000 συνταξιούχοι να καταθέσουν αιτήσεις τροποποίησης προς την εφορία σχετικά με τις δηλώσεις για τα αναδρομικά που έλαβαν και τα οποία αφορούν το 2013.

Αυτό αναφέρει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα επισημαίνεται πως παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία διαβίβασης από τις Δ.Ο.Υ. προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των αρχικώς ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών και των σχετικών εγγράφων, όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της ορισμένης προθεσμίας.

Συνακόλουθα παρατείνεται έως την 1η Δεκεμβρίου η εκ νέου εκκίνηση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Οι περίπου 70.000 συνταξιούχοι, που έλαβαν αναδρομικά το 2013 και δεν τα δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του 2014, θα φορολογηθούν εκ νέου, μέσω τροποποιητικών δηλώσεων τις οποίες θα υποβάλλουν στην εφορία.

Δηλαδή θα κατανείμουν τα ποσά στα έτη που ανάγονται με αποτέλεσμα να φορολογηθούν ξεχωριστά για κάθε έτος, περιορίζοντας έτσι τη φορολογική τους επιβάρυνση.