Επιχειρείν

Στο e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής

05/08/2020 | 15:36

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e- ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών για τον Ιούνιο 2020.

Για τους υπόχρεους καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

Τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ αφορούν 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.