Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Δημοκρίτειο (ΔΩΡΕΆΝ)

Δικαιολογητικά - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
14/09/2020 | 19:29
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία οργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
  • Δύο συστατικές επιστολές
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2552041172 και [email protected]
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα.