Δημόσιο - ΑΣΕΠ

2 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 2 Νοεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα ετήσια υπογράψει σύμβαση εργασίας, µε δυνατότητα παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.