Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά στην Νανοτεχνολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Νανοτεχνολογία λειτουργεί το Τμήμα Χημείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
04/08/2020 | 07:25
Το Τμήμα Χημείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο σχετίζεται με την Νανοτεχνολογία.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Υπεύθυνη δήλωση

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2510462227 και [email protected]