Δημόσιο

Προσλήψεις σε οργανισμούς της χώρας

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τέσσερις οργανισμοί.
22/07/2020 | 20:20

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν, άμεσα, τέσσερις οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα».

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • Ερευνητές
  • Διαχειριστές Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων
  • Επιστημονικοί Συνεργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΕΛΓΟ «Δήμητρα»