Δημόσιο

Προσλήψεις, τώρα, σε 10 δήμους της χώρας (ΑΣΕΠ)

Όλες οι λεπτομέρειες

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε 10 Δήμους της χώρας.
12/07/2020 | 17:16

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε 10 Δήμους της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: