Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 30 προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης

Κατανομή, ειδικότητες

Νέες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενέκρινε το ΑΣΕΠ.

Μέσω της νέας προκήρυξης θα επιλεγεί προσωπικό 4 διαφορετικών ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αρχή Προσφυγών (Κεντρική Υπηρεσία).

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως και τις 30-04-2021.

 

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

 

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

 

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.