Δημόσιο

2 νέες θέσεις στον δήμο Βόλβης

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
09/10/2018 | 12:17

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων κινείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του δήμου Βόλβης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών, χωρία τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ολιγόμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.