Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αρχίζουν οι ενστάσεις για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019

Η προθεσμία για τους προσωρινούς πίνακες

Από σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου αρχίζουν οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

 
Ο διαγωνισμός αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας κλάδου ΠΕ79 Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.
 
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη έως και την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ.