Εκπαίδευση

ΠΑ.ΜΑΚ.: Σαράντα θέσεις στις Διεθνείς Σπουδές

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσφέρει σαράντα θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές».
08/07/2020 | 20:45
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διεθνείς Σπουδές».

Κατευθύνσεις:
  1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία (20 άτομα)
  2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική (20 άτομα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας 
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερικής

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: 4.000€

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310891507, [email protected]