Προγράμματα Εργασίας

Δώρο Πάσχα 2020: Κλείνει η προθεσμία για την καταβολή του

Πώς πιστώνεται - Ολόκληρη η διαδικασία

Ολοκληρώνεται η προθεσμία καταβολής του Δώρου Πάσχα 2020 καθώς οι εργοδότες θα πρέπει να το καταβάλουν στο σύνολό του έως και αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, στους εργαζομένους τους.
29/06/2020 | 14:51
Ολοκληρώνεται η προθεσμία καταβολής του Δώρου Πάσχα 2020 καθώς οι εργοδότες θα πρέπει να το καταβάλουν στο σύνολό του έως και αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, στους εργαζομένους τους.
 
Σημειώνεται ότι οι εργοδότες θα επιδοτηθούν την αναλογία του δώρου Πάσχα 2020 για τους εργαζομένους που οι συμβάσεις τους βρίσκονταν σε αναστολή με έντυπο που θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος Εργάνη έως και τις 10 Ιουλίου.
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, δύνανται να καταβάλλουν το επίδομα εορτών όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν την ΑΠΔ του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικές ΑΠΔ του ίδιου σκοπού, έως τις 10 Ιουλίου 2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους. 
 
Ως εκ τούτου, το Δώρο Πάσχα 2020 θα καταχωρηθεί στην ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου 05/2020, με κωδικό τύπου δήλωσης (04) συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι τις 10/07/2020. Μετά τη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων ΑΠΔ θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.