Εκπαίδευση

Εγγραφές (δωρεάν) στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στους Υδατικούς Πόρους λειτουργεί το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
23/07/2020 | 18:50
Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι».
 
 
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων - σχολών: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε δύο αντίτυπα
  • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, σε δύο αντίτυπα
  • Μία συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή,
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995823, 2310995991 και [email protected]