Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θεματικά πεδία, προσόντα, δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10/07/2020 | 07:11

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θεματικά πεδία:

 • Μουσική Δημιουργία στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο μιας παιχνιδοκεντρικής και εννοιοκεντρικής μουσικής μάθησης και διδασκαλίας (ΔΕΠ, Κ. Δογάνη)
 • Κινητική ανάπτυξη του παιδιού και σχέσεις με την εργαζόμενη μνήμη και τις επιτελικές λειτουργίες (ΔΕΠ, Ε. Παυλίδου)
 • Παραγωγή και κατανόηση γραπτού κειμένου και γνωστικές λειτουργίες (ΔΕΠ Α. Αϊδίνης, Ζ. Μπαμπλέκου, Δ. Πνευματικός, Ε. Χρυσοχόου)
 • Ανάπτυξη των επιτελικών λειτουργιών στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (ΔΕΠ, Ζ. Μπαμπλέκου, Δ. Πνευματικός, Ε. Χρυσοχόου) 
 • Εργαζόμενη μνήμη, επιτελικές λειτουργίες, μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού (ΔΕΠ, Α. Αϊδίνης, Ζ. Μπαμπλέκου, Δ. Πνευματικός, Ε. Χρυσοχόου)
 • Η συμβολή της βιωματικής εκπαίδευσης στην αλλαγή των κοινωνικών αναπαραστάσεων μαθητών ή εκπαιδευτικών (ΔΕΠ, Μ. Γκέκα, Κ. Βουγιούκας)
 • Συμμετοχικές προσεγγίσεις μάθησης στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες κατά την προσχολική ηλικία (ΔΕΠ, Μ. Μπιρμπίλη, Μ. Παπανδρέου)
 • Βιωματική μάθηση και διδασκαλία στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ΔΕΠ, Κ. Βουγιούκας, Μ. Γκέκα)
 • Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και η κατανόηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας (ΔΕΠ, Μ. Γκέκα, Δ. Πνευματικός, Κ. Χατζηνικολάου)
 • Η κατανόηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν τυπική και μη τυπική ανάπτυξη (ΔΕΠ, Μ. Γκέκα, Κ. Χατζηνικολάου)
 • Επιδημιολογική έρευνα για την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς και ψυχικών διαταραχών στην προσχολική ηλικία (ΔΕΠ, Κ. Χατζηνικολάου)

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

 • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) σε σχετικό με το θέμα πεδίο.
 • Να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε σχετικό με το θέμα πεδίο

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου 
 • Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο [email protected] με την ένδειξη (στο ‘Θέμα’ του email) «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μετά από προκήρυξη».

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.