Εκπαίδευση

30 θέσεις στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διαθέτει τριάντα θέσεις και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική και το Περιβάλλον.
30/06/2020 | 07:05

Τριάντα θέσεις «ανοίγει» το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική και το Περιβάλλον οργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
 
Κατευθύνσεις:
 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
 2. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών
 3. Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 1.200 ευρώ

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2541079611 και [email protected]