Δημόσιο

2 προσλήψεις στην Ελασσόνα

Ζητούνται χειρστές μηχανημάτων και μηχανικοί δομικών έργων

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65ετών

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Ελασσόνας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων.

Σημειώστε, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.