Εκπαίδευση

Εξήντα θέσεις στα Χρηματοοικονομικά

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει εξήντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.
12/07/2020 | 07:11

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων: Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής και Πληροφορικής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Γ1)
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 5.400 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 8203617 και [email protected]