Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 15 Μαΐου 2020
08/06/2020 | 20:53

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  • Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
  • Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικών
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Αιτήσεις έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203642 και mlambrou@aueb.gr

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.